https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

toekomstvoorspelling

Om de toekomst te voorspellen moet je vooral naar het verleden kijken. We beleven opnieuw de geschiedenis van de Toren van Babel. Net zoals in die tijd wil de Europese Unie de volkeren verenigen tot één volk, onder één regering met als bindmiddel de religie van de Rechten van de Mens. Er is een anonieme politieke macht die regeert vanuit Brussel. De identiteit van de volkeren wordt verloochend. Het individu staat machteloos tegenover een macht die meer en meer totalitaire trekjes krijgt.

9200000054623763
DIGITAL BOOK THUMBNAIL
DIGITAL BOOK THUMBNAIL

Babel leidde uiteindelijk tot verwarring en chaos. De volkeren trokken ervan weg en de mensen herstelden hun oorspronkelijke gemeenschappen. Dit staat Europa ook te wachten. Elk land zal haar eigen identiteit hervinden met burgers die een eeuwenlange geschiedenis, cultuur, normen en waarden delen. Immigranten zullen terugkeren naar de landen waar hun voorouders vandaan komen.

Dit proces kan ofwel gepaard gaan met extreem geweld en burgeroorlogen, ofwel zal er een nieuwe geest waaien over de volkeren zodat de mensen inzien dat het beter is de verantwoordelijkheid in eigen hand te nemen en zorg te dragen voor de vrede, het welzijn en de welvaart binnen de eigen, oorspronkelijke gemeenschap.

In het eerste geval komt er een herhaling van wat in de 20ste eeuw is gebeurd. De huidige generaties lijken vergeten te zijn welk een ellende er toen heeft plaatsgevonden. Willen we opnieuw die miljoenen gesneuvelde jonge mannen? De hongersnood? De uitroeiing van wie niet gewenst wordt? Gebombardeerde en totaal vernielde steden?

Of zullen we er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid op te nemen in solidariteit met de rest van de wereld? Deze weg beschrijf ik in de volgende boeken (klik op afbeeldingen):

  


 

 


   © Juliaan Van Acker 2021